img_ko034_kosuke_yasuma_0001

目次

高天井でコンクリートむき出しの空間